Terms & COnditions

Definitioner

Företag: Sthlm Dance Agency AB

Svenskt organisationsnummer: Sthlm Dance Agency AB, org. nr. 559258-1093

Hemsida: www.sthlmdanceagency.se

Utförare: En dansare vars tjänster har annonserats och köpts via Sthlm Dance Agency AB.

Beställare: Kund som använder Sthlm Dance Agency AB för att hitta, jämföra och boka utförare för dansevenemang, såväl privata som offentliga.

Tjänst: Dans vid köparens beställning.

Användare: Både utförare och kunder hos Sthlm Dance agency AB.

Avtal: Avtal som ingåtts av kunden och utförare angående en tjänst.

Information om Sthlm Dance Agency

Sthlm Dance Agency AB (fortsättningsvis Företaget) är en tjänst som är tillgänglig på internet via hemsidan www.sthlmdanceagency.se

Företaget är en onlinemarknad för upplevelsebranchen, såväl för privata som offentliga evenemang. Genom hemsidan kan utföraren genom företaget publicera information om sin/ sina tjänster. I sin tur kan beställare använda hemsidan för att hitta och köpa utförarens tjänster med hjälp av Företaget.

Beställare gör en ansökan om en offert hos Företaget utan kostnad.

Betalning för beställningen framgår av det angivna avtalet med Företaget. Läs mer under ”Pris och avgifter”.

Dessa användarvillkor gäller för alla användare av Företaget. Genom att beställa en tjänst via hemsidan godkänner användarna dessa användarvillkor enligt detta avtal. Användarvillkoren

Ansvar för att köpa och sälja tjänster för privata och offentliga evenemang genom Sthlm Dance Agency AB

Företaget är fri från ansvar och skyldigheter för eventuella ouppfyllda krav mellan utförare och beställare i avtalet.

Om informationen som tillhandahålls av utföraren via hemsidan är vilseledande eller felaktig, ska användarna inledningsvis hantera saken med varandra. Om ärendet inte löses, bör utföraren och/ eller beställaren kontakta Företaget omgående.

I de fall där utföraren och/ eller beställare inte uppför sig på ett sådant sätt att Företaget krävs bära kostnaden för misstaget så får Företaget ersättning från den berörda motparten motsvarande hela beloppet.

Utföraren och beställaren är själva ansvariga och skyldiga att följa lämpliga lagar om regler som momsredovisning, skattebetalning och andra avgifter i samband med köp av tjänster. 

Om Sthlm Dance Agency introducerar en kund/ett företag till en utförare, eller om utföraren gör ett jobb med en kund/ett företag som sedan leder till flera jobb via den kunden/företaget måste detta gå via Sthlm Dance Agency

Skyldighet att följa lämpliga lagar och riktlinjer

Utföraren är slutligen ansvarig för beskrivningen av sina tjänster på hemsidan. Information som publiceras av Utföraren måste vara korrekt, icke-vilseledande och på annat sätt i enlighet med lämplig lagstiftning och tillämpliga regler.

Beställaren är slutligen ansvarig för beskrivningen i offerten vad arbetet avser. Information som anges av Beställaren måste vara korrekt, icke-vilseledande och på annat sätt i enlighet med lämplig lagstiftning och tillämpliga regler.

Användarna är också ansvariga för deras upphovsrätt och publiceringsrättigheter till materialet de publicerar på Företagets hemsida.

Företaget accepterar inte att användare publicerar material eller uttrycker sig vid Företagets kanaler på ett sätt som kan anses kränkande och/ eller begära olaglig eller olämplig aktivitet. Det material som publiceras av användarna får inte heller vara skadligt eller orättvist mot Företaget.

Missbruk av Företagets tjänster och funktioner är förbjudet.

Ansvar för att köpa och sälja tjänster för privata och offentliga evenemang genom Sthlm Dance Agency AB

Företaget är fri från ansvar och skyldigheter för eventuella ouppfyllda krav mellan utförare och beställare i avtalet.

Om informationen som tillhandahålls av utföraren via hemsidan är vilseledande eller felaktig, ska användarna inledningsvis hantera saken med varandra. Om ärendet inte löses, bör utföraren och/ eller beställaren kontakta Företaget omgående.

I de fall där utföraren och/ eller beställare inte uppför sig på ett sådant sätt att Företaget krävs bära kostnaden för misstaget så får Företaget ersättning från den berörda motparten motsvarande hela beloppet.

Utföraren och beställaren är själva ansvariga och skyldiga att följa lämpliga lagar om regler som momsredovisning, skattebetalning och andra avgifter i samband med köp av tjänster.

Skyldighet att följa lämpliga lagar och riktlinjer

Utföraren är slutligen ansvarig för beskrivningen av sina tjänster på hemsidan. Information som publiceras av Utföraren måste vara korrekt, icke-vilseledande och på annat sätt i enlighet med lämplig lagstiftning och tillämpliga regler.

Beställaren är slutligen ansvarig för beskrivningen i offerten vad arbetet avser. Information som anges av Beställaren måste vara korrekt, icke-vilseledande och på annat sätt i enlighet med lämplig lagstiftning och tillämpliga regler.

Användarna är också ansvariga för deras upphovsrätt och publiceringsrättigheter till materialet de publicerar på Företagets hemsida.

Företaget accepterar inte att användare publicerar material eller uttrycker sig vid Företagets kanaler på ett sätt som kan anses kränkande och/ eller begära olaglig eller olämplig aktivitet. Det material som publiceras av användarna får inte heller vara skadligt eller orättvist mot Företaget.

Missbruk av Företagets tjänster och funktioner är förbjudet.

Immateriella rättigheter

Företaget har rätt att använda, dela och sprida det material som publiceras av användarna i marknadsföringssyfte. Immateriella rättigheter överförs inte till Företaget utan förblir hos användarna.

Material som tillhandahålls via Företagets hemsida ägs av Företaget och är skyddad under upphovsrätt och andra immateriella rättigheter.

Utförda arbeten ger utförarna rätt att använda materialet i marknadsföringssyfte.

Brott mot lag och användarvillkor

Företaget har rätt att stänga av användare som bryter mot lagar eller detta avtal. Företaget kan vägra att publicera eller ta bort publicerat material som bryter mot dessa användarvillkor.

Företaget har rätt att vid upprepade överträdelser eller överträdelse av allvarligt slag stänga av användaren med omedelbar verkan.

Företaget säkerhetsställer säkerheten på hemsidan genom lämpliga skyddsfunktioner.

Vid allvarliga överträdelser upprättas polisanmälan.

Pris och avgifter

7.1 Individuellt pris

Varje utförare har ett individuellt pris för sin tjänst, antingen en timkostnad eller ett fastpris. Varje startad timme faktureras till fullt pris. Därtill kan det uppkomma kostnader för kläder, resor och hotell som beställaren står för ifall att den bokade tjänsten sker på annan ort och/ eller under flera dagar eller kräver specifika kläder.

7.2 Arbetstider

En heldag är högst 12 timmar.

En halvdag är högst 6 timmar.

Tid för lunchpaus, smink/hår och styling ska inkluderas i arbetstiden.

Övertid betalas per timme. Det är upp till utföraren att godkänna övertid.

7.3 Sänd en bokningsförfrågan för offert

Skicka oss en bokningsförfrågan så återkommer vi med en offert utifrån ditt val av dansare och önskemål!

För det fall det är ett bolag som bokar är priset alltid exklusive moms.

7.4 Försäkringar

Kunden ansvarar för att teckna olycksfallsförsäkringar för utföraren under hela bokningsperioden. Reseförsäkring ingår i resekostnaderna.

Betalning av tjänst

8.1 Fakturering

Företaget kräver vid bokning av tjänst att köparen tillhandahåller faktureringsuppgifter. Företaget kommer att sända faktura till köparen dagen då tjänsten tillhandahålls eller kort därefter. Betalning av faktura ska ske inom 14 dagar, vid försening tillkommer en förseningsavgift.

8.2 Dröjsmålsränta och rättsliga åtgärder

För det fall en köpare inte betalar en faktura inom angiven tid tas en dröjsmålsränta ut. För det fall betalning dröjer oskäligt länge så kommer Företaget att vida rättsliga åtgärder.

Tvister mellan parter om tillämpningen av detta avtal ska avgöras av svensk domstol, i första hand vid Stockholms tingsrätt. Svensk lag ska tillämpas. 

Avbokningsregler

9.1 Avbeställning av bokare

Vid avbeställning av bokare senare än 72 timmar kommer köparen att debiteras med 50 % av avbokningens värde.

Vid avbeställning av bokare senare än 48 timmar kommer köparen att debiteras med 75 % av avbokningens värde.

Vid avbeställning av bokare senare än 24 timmar kommer köparen att debiteras med 100 % av avbokningens värde.

9.2 Avbeställning av dansare

Vid avbeställning av dansare kommer agenturen att i bästa mån försöka ordna detta med en annan lämplig dansare som godkänns av bokare. För det fall detta inte går att tillgodoses är bokaren inte skyldig att betala för tjänsten.

Om bokaren ändrar på dansarens upplägg under arbetets gång till något som parterna inte kommit överens om vid avtalets ingående så har dansaren rätt att avbryta arbetet. Dansaren ska i sådant fall kompenseras med full betalning för sitt arbete från bokaren.

Rulla till toppen
Scroll to Top